امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث آموزشگاه فنی حرفه‌ای تولید قارچ

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث آموزشگاه فنی حرفه‌ای تولید قارچ

تاریخ پروژه : بهار 86
کارفرما : آموزشگاه برف

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث آموزشگاه فنی حرفه‌ای تولید قارچ

کارفرما: آموزشگاه برف

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید