امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- آنتن‌های مخابراتی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- آنتن‌های مخابراتی

تاریخ پروژه : پاییز 89
کارفرما : شرکت عصر ارتباط کاویان

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- آنتن‌های مخابراتی

کارفرما: شرکت عصر ارتباط کاویان

نظرتان را ثبت کنید