امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی-احداث واحد تولید غذاهای نیمه آماده

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی-احداث واحد تولید غذاهای نیمه آماده

تاریخ پروژه : تابستان 89
کارفرما : شرکت رهاورد توشه لذیذ

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی-احداث واحد تولید غذاهای نیمه آماده

کارفرما: شرکت رهاورد توشه لذیذ

نظرتان را ثبت کنید