امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی‌- احداث واحد تولید مكمل‌های خوراكی پپتيدی با هيدروليز آنزيمی كرم خاكی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی‌- احداث واحد تولید مكمل‌های خوراكی پپتيدی با هيدروليز آنزيمی كرم خاكی

تاریخ پروژه : زمستان 89
کارفرما : شرکت آمیزه طبیعت

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی‌- احداث واحد تولید مكمل‌های خوراكی پپتيدی با هيدروليز آنزيمی كرم خاكی

کارفرما: شرکت آمیزه طبیعت

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید