امکان‌سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی فیلتر روغن خودرو

امکان‌سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی فیلتر روغن خودرو

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما : آقای محمدرضا آلیانی

امکان‌سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی فیلتر روغن خودرو

کارفرما: آقای محمدرضا آلیانی

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید