امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث واحد تولید انواع عصاره استخراج‌شده از منابع گیاهی (شیرین‌بیان)

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث واحد تولید انواع عصاره استخراج‌شده از منابع گیاهی (شیرین‌بیان)

تاریخ پروژه : پاییز 97
کارفرما : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث واحد تولید انواع عصاره استخراج‌شده از منابع گیاهی (شیرین‌بیان)

 

محل : استان اردبیل

کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

نظرتان را ثبت کنید