امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید کاغذ حرارتی

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید کاغذ حرارتی

تاریخ پروژه : پاییز 97
کارفرما : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید کاغذ حرارتی

 

محل : استان اردبیل

کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

نظرتان را ثبت کنید