امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید پلی استال

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید پلی استال

محل : استان اردبیل

نام متقاضی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال