امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید سنگ و جواهرات قیمتی-واحد یزد

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید سنگ و جواهرات قیمتی-واحد یزد

تاریخ پروژه : زمستان 97
کارفرما :  شرکت پردیس نگاران جواهر یزد

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید سنگ و جواهرات قیمتی-واحد یزد

نظرتان را ثبت کنید