امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید اسپانلس

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید اسپانلس

تاریخ پروژه : پاییز97
کارفرما : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید اسپانلس

 

محل : استان اردبیل

کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

نظرتان را ثبت کنید