امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-MDF از باگاس نیشکر با روکش ملامینه

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-MDF از باگاس نیشکر با روکش ملامینه

تاریخ پروژه : تابستان 90
کارفرما : شرکت رخداد زنده چوب بین‌الملل

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-MDF از باگاس نیشکر با روکش ملامینه

کارفرما: شرکت رخداد زنده چوب بین‌الملل

نظرتان را ثبت کنید