امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم -تولید کاغذ از سنگ

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم -تولید کاغذ از سنگ

تاریخ پروژه : بهار 94
کارفرما : سروش اندیشه سپاهان

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم -تولید کاغذ از سنگ

کارفرما: سروش اندیشه سپاهان

نظرتان را ثبت کنید