امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شن و ماسه چابهار

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شن و ماسه چابهار

تاریخ پروژه : زمستان 88
کارفرما : شرکت ساروج بتن هامون 

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شن و ماسه چابهار

کارفرما: شرکت ساروج بتن هامون 

نظرتان را ثبت کنید