امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث، تکمیل و توسعه گاوداری شیری

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث، تکمیل و توسعه گاوداری شیری

تاریخ پروژه : زمستان 90
کارفرما :  شرکت دامداران طوبی فدک

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث، تکمیل و توسعه گاوداری شیری

کارفرما: شرکت دامداران طوبی فدک

نظرتان را ثبت کنید