امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-کارخانه محصولات آرایشی و بهداشتی

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-کارخانه محصولات آرایشی و بهداشتی

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما : شرکت موژان سارویه شمال

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-کارخانه محصولات آرایشی و بهداشتی

کارفرما: شرکت موژان سارویه شمال

نظرتان را ثبت کنید