امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-کارخانه تولیدMDF

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-کارخانه تولیدMDF

تاریخ پروژه : زمستان 88
کارفرما : شرکت ملامین سازه آسیا

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-کارخانه تولیدMDF

کارفرما: شرکت ملامین سازه آسیا

نظرتان را ثبت کنید