امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-پروژه تامین و توزیع انواع چوب و مواد اولیه چوبی

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-پروژه تامین و توزیع انواع چوب و مواد اولیه چوبی

تاریخ پروژه : بهار 93
کارفرما : شرکت سفره دریای آبی

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-پروژه تامین و توزیع انواع چوب و مواد اولیه چوبی

کارفرما: شرکت سفره دریای آبی

نظرتان را ثبت کنید