امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-قطعات خودرو مگاموتور تبریز

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-قطعات خودرو مگاموتور تبریز

تاریخ پروژه : زمستان 89
کارفرما : شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور)

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-قطعات خودرو مگاموتور تبریز

کارفرما: شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور)

نظرتان را ثبت کنید