امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-توسعه کارخانه صندلی خودرو و رنگ آمیزی محصولات پلیمری به روش صنعتی

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-توسعه کارخانه صندلی خودرو و رنگ آمیزی محصولات پلیمری به روش صنعتی

تاریخ پروژه : تابستان 90
کارفرما : شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-توسعه کارخانه صندلی خودرو و رنگ آمیزی محصولات پلیمری به روش صنعتی

کارفرما: شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران

نظرتان را ثبت کنید