امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-بتن هبلکس

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-بتن هبلکس

تاریخ پروژه : تابستان 89
کارفرما : شرکت طنین توسعه سازندگی

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-بتن هبلکس

کارفرما: شرکت طنین توسعه سازندگی

نظرتان را ثبت کنید