امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-انواع تلویزیون رنگی-LCD

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-انواع تلویزیون رنگی-LCD

تاریخ پروژه : تابستان 89
کارفرما : شرکت پرکیشان بیستون

امکان‌سنجی-طرح توجیهی فنی اقتصادی-انواع تلویزیون رنگی-LCD

کارفرما: شرکت پرکیشان بیستون

نظرتان را ثبت کنید