امکان‌سنجی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

امکان‌سنجی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

تاریخ پروژه : بهار95
کارفرما : سازمان مدیریت استان لرستان

امکان‌سنجی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

 

در طي دهه‌هاي اخير و با توسعه سيسـتم‌هاي قدرت، روش رساندن انرژي الکتريکي به مصرف‌کننده‌ها به طور کلي به اين صورت می‌باشد که توان در نیروگاه‌های بزرگ تولید شده و ولتاژ توسط ترانسفرماتورها تا حد مطلوب بالا برده می‌شود. سپس انرژي الکتريکي از طريق خطوط طويل تا نزديکي مصرف‌کننده‌ها منتقل شده و پس از يک يا چند مرحله کاهش ولتاژ‌، به مصرف‌کننده مي‌رسد.

با افزايش ميزان تقاضا براي انرژي الکتريکي، تجدید ساختار در صنعت برق و نیز افزايش راندمان واحدهاي توليدي کوچک، شرکت‌هاي برق تمايل بيشتري براي بهره‌برداري از اين واحدها در سيستم توزيع و در نزديکي مصرف‌کننده‌ها پيدا کرده‌اند. به اين واحدهاي کوچک که به سيستم توزيع متصل مي‌شوند توليد توزيع شده يا توليد پراکنده گفته مي‌شود. خصوصي‌سازي صنعت برق و توسعه انرژي‌هاي تجديد‌پذير از مهمترين عوامل گسترش اين نوع از توليد برق مي‌باشند. استفاده از واحدهاي توليد توزيع شده تأثير قابل توجهي بر مسائل فني و اقتصادي سيستم‌هاي قدرت مي‌گذارد. واحدهاي توليد پراكنده به مصرف‌كننده نزديك‌تر هستند، لذا هزينه انتقال و توزيع به طرز قابل توجهي كاهش مي‌يابد.

گاز طبيعي‌، به علت گسترش شبكه‌هاي توزيع گاز در اكثر نقاط دنيا و دسترسي نسبتاً آسان به اين نوع سوخت و با توجه به قيمت نسبتاً پايدار، صرفه اقتصادي و ميزان آلودگي محيطي پايين آن، سوخت رايج اكثر توليدات پراكنده محسوب مي‌گردد. انواع تكنولوژي‌هاي توليدات پراكنده با سوخت گاز نظیر موتورهای گازسوز و توربین‌های گازی مي‌توانند در استفاده شايسته از اين نوع سوخت در صنعت برق مفيد باشند.

 احداث واحدهای تولید پراکنده، ضمن كاهش تلفات شبكه، بهبود پروفایل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان سيستم، به‌نحو قابل توجهي هزينه تمام شده احداث نيروگاه محلي توسط شهرك را به لحاظ صرفه‌جويي در عدم احداث يك پست تبديل ولتاژ و درآمد حاصل از فروش برق به وزارت نيرو جبران خواهد کرد.

این طرح در استان لرستان و برای نیروگاه با دو دستگاه مولد با ظرفیت 2110 کیلووات انجام شده است.

 

کارفرما: سازمان مدیریت استان لرستان

نظرتان را ثبت کنید