امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نان کراسان و انواع آدامس

امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نان کراسان و انواع آدامس

تاریخ پروژه : تابستان 93
کارفرما : شرکت تولیدی شیوا(شیبا)

امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نان کراسان و انواع آدامس

کارفرما: شرکت تولیدی شیوا(شیبا)

نظرتان را ثبت کنید