امکانسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و  فلزات گرانبها –واحد یزد

امکانسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و  فلزات گرانبها –واحد یزد

تاریخ پروژه : زمستان97
کارفرما :   شرکت پردیس نگاران جواهر یزد

امکانسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و  فلزات گرانبها –واحد یزد

نظرتان را ثبت کنید