امکانسنجی و طرح توجیهی تولید انواع آهک(هیدراته و میکرونیزه)

امکانسنجی و طرح توجیهی تولید انواع آهک(هیدراته و میکرونیزه)

تاریخ پروژه : تابستان 99
کارفرما : شرکت سیمان دورود

امکان‌ سنجی تولید انواع آهک(هیدراته و میکرونیزه)

کارفرما: شرکت سیمان دورود

نظرتان را ثبت کنید