طرح توجیهی احداث پالایشگاه مقیاس کوچک(مینی ریفاینری)

طرح توجیهی احداث پالایشگاه مقیاس کوچک(مینی ریفاینری)

گروه ها :
تاریخ پروژه : بهار99
کارفرما : شرکت تام(توسعه اقتصادی مدینه)

طرح توجیهی احداث پالایشگاه مقیاس کوچک(مینی ریفاینری)

 

کارفرما:شرکت تام(توسعه اقتصادی مدینه) 

نظرتان را ثبت کنید