احداث واحد تولید اسید نیتریک

احداث واحد تولید اسید نیتریک

تاریخ پروژه : زمستان1402
کارفرما : شرکت پتروشیمی شیراز

اسید نیتریک که به نام های تیزاب یا جوهر شوره نیز شناخته می شود یک اسید معدنی بسیار قوی با فرمول شیمیایی HNO3است . اسید نیتریک خالص بی رنگ است اما نمونه های قدیمی تر به دلیل تجزیه به اکسیدهای ازت و آب،زرد رنگ هستند
اسید نیتریک در آب محلول است و همچنین یک ماده اکسید کننده قوی است که بسیار خورنده و سمی باشد. این ماده با فلزات ، اکسیدها و هیدروکسیدها واکنش نشان می دهد و نمک های نیترات را تشکیل می دهد.

نام های دیگر اسید نیتریک
اسید نیتریک را با نام های دیگری نظیر ازوتیک اسید، نیترات هیدروژن یا هیدروژن نیترات، اسید ازوتیک، جوهر شور، اسید ازته، نیتروکسید آنیل نیز می شناسند.

کاربردهای اسید نیتریک:

کاربرد اسید نیتریک در تمیزکاری و اسیدشویی

کاربرد اسید نیتریک در خالص سازی فلزات

کاربرد اسید نیتریک در کشاورزی

کاربرد اسید نیتریک در موادمنفجره و مهمات

کاربرد اسید نیتریک در سوخت مایع شاتل ها

کاربرد اسید نیتریک در تهیه تیزاب

کاربرد اسید نیتریک در تصفیه نانو لوله ها

کاربرد اسید نیتریک در صنایع غذایی

تهیه شده در گروه مطالعات راهبردی سپینود شرق

نظرتان را ثبت کنید