کاهش نرخ ارز (Devaluation)

کاهش حساب شده نرخ ارز مرتبط با ارزهای کشورهای دیگر را کاهش نرخ ارز می گویند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها