کاهش عمومی قیمت ها (Deflation)

کاهش عمومی قیمت ها یک واژه اقتصادی است که برای تعریف روند کاهش قیمت های کالاها و خدمات را در بازه زمانی مشخصی استفاده می شود

نظرتان را ثبت کنید