کارآفرین -Entrepreneur-

کارآفرین به شخصی گفته می شود که یک کسب و کار یا سازمان جدیدی را با سرمایه شخصی تاسیس می کند.

نظرتان را ثبت کنید