پول بی پشتوانه (Fiat Money)

پول بی پشتوانه پولی است که فاقد هرگونه پشتوانه فیزیکی و یا هر محصولی که دارای ارزش بالا باشد، است

نظرتان را ثبت کنید