وبینار آشنایی با طرح توجیهی و امکان سنجی - جلسه دوم(سرمایه در گردش)

سرمايه در گردش یا Working Capital وجه نقد مورد نیاز برای اجرای عمليات یک کسب و کار می باشد. به عبارت ساده، سرمایه در گردش ، میزان نقدشوندگی، کارایی و سلامت مالی شرکت را نشان می دهد. سرمایه در گردش حاصل تفریق بدهی های جاری از دارایی جاری است.در این ویدئو آموزشی که بخشی از وبینار آشنایی با طرح توجیهی است به تشریح مفهوم سرمایه در گردش پرداخته شده است .

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید