وبینار آشنایی با طرح توجیهی و امکان سنجی - جلسه اول (مطالعه بازار)

مطالعه بازار يك طرح اقتصادي مستلزم شناخت دقيق سازوكار بازار و تعيين اهداف متناسب با آن مي‌باشد. شناخت بازار با مطالعات بازاريابي تکمیل می‌گردد. تعريف برنامه فروش و پيش‌بيني منافع و مخارج طرح از جمله کارهایی است که در این حوزه باید انجام شود.در این ویدئو آموزشی که بخشی از وبینار آشنایی با طرح توجیهی است به تشریح گام های یک مطالعه بازار درست و اصولی پرداخته شده است .

نظرتان را ثبت کنید