فیلها(Elephants)

در دنیای پول و تجارت، اصطلاح "فیل" به سازمان بزرگی گفته می شود که در هنگام انجام تبادلات با ارزش بالا بر روی بازار و قیمت ها تاثیر بسیار بالایی دارد

نظرتان را ثبت کنید