سوآپ (swaps)

سوآپ در بحث تامین مالی به فرآیندی گفته می شود که دو طرف قصد تبادل ابزارهای مالی دارند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها