سه عامل مهم در میزان اعتبار(Credit score factors)

میزان اعتبار به عوامل مختلفی‌ بستگی دارد اما فقط ۳ مورد از این عوامل هستند که نزدیک به ۸۰ درصد از امتیاز شما را در بر می گیرند

نظرتان را ثبت کنید