سهم بازار (market share)

سهم بازار برابر است با تقسیم فروش یک شرکت در بازه زمانی مشخص به فروش کل صنعت در همان بازه زمانی

نظرتان را ثبت کنید