سفارش های محدود (Limit Orders)

سفارش های محدود یک ساختار خاص است که یک سرمایه گذار به کارگزار می گوید که چگونه یک تجارت خاص را اجرا می کند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها