ریسک بازار(market risk)

میزان کاهش ارزش کسب و کار با توجه به عوامل تاثیر گذار به روی بازار را ریسک بازار می گویند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها