رشد اقتصادی - economic growth

رشد اقتصادی زمانی رخ می دهد که ارزش محصولات و خدمات در بازار در مقایسه با دوره قبل افزایش پیدا می کند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...