دو دلیل شکست شرکت ها (two reasons companies fail)

دو دلیل شکست شرکت ها این ها هستند: یا اینکه آنها بیشتر، کارهای تکراری انجام می دهند، یا اینکه فقط و فقط به کارهای نو می پردازند

نظرتان را ثبت کنید