دارایی های مالی (Financial Assets)

دارایی های مالی، دارایی های غیر مستقیم برای حق قراردادها و نهادها.

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها