دارایی نقد -Liquid Asset-

دارایی نقد به مجموع دارایی و کالاهایی گفته می شود که یک شرکت می تواند سریعا آنها را به پول نقد تبدیل کند.

نظرتان را ثبت کنید