دارایی نقد -Liquid Asset-

دارایی نقد به مجموع دارایی و کالاهایی گفته می شود که یک شرکت می تواند سریعا آنها را به پول نقد تبدیل کند.

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...