جریان نقدی -Cash Flow-

جریان نقدی در کسب و کار یا پروژه سرمایه گذاری به نقل و انتقال پول در حساب های بانکی گفته می شود

نظرتان را ثبت کنید