تحلیل SWOT - یافتن استراتژی های مناسب

تحلیل SWOT ابزار مدیریتی است که به مدیران کمک می کند تا استراتژی های مناسب جهت رسیدن به موفقیت در کسب و کار را تعیین کنند

نظرتان را ثبت کنید