تحقیق و توسعه (Research and Development)

هزینه‌های تحقیق و توسعه یک شرکت شامل هزینه های تحقیق و توسعه محصولات یا خدمات آن شرکت می‌باشد هزینه‌های تحقیق و توسعه سبب معافیت مالیاتی می‌گردد و زمانی‌ که شرکت به دنبال ارائه محصولی جدید است انجام می‌شود

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها