تبدیل اطلاعات به پول (data to money)-تحقیقات بازار گوگل

گوگل تمام اطلاعات شما را جمع آوری می کند و آنها را برای مشتریان مشتاق آماده می کند و به فروش می رساند به تمام این فرآیند جمع آوری اطلاعات می گویند

نظرتان را ثبت کنید