بطلان (Defeasance)

بطلان، به معنای ساقط کردن اعتبار یک قرار داد است

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها