بازگشت دارایی (ROA)

بازگشت دارایی یا همان ROA به اندازه گیری مقدار سود شرکت با توجه به داراییها و منابع بازگشت دارایی گویند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها